Ja Be Express Flyttfirma

Ja Be Express AB är ett litet företag med stor kapacitet och samlade erfarenheter från bohagsflytt, transport och kontorsservice. Vår flexibilitet baserar sig på ändamålsenliga transportmedel och rutinerad personal som kan våra system. Vi innehar trafiktillstånd och flyttförsäkring hos Trygg Hansa.

Ja Be Express AB
Vretensborgsvägen 9
126 30 Hägersten

Tel: 08-647 82 75
Fax: 08-647 64 65
E-mail: info@jabeexpress.se